HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö

Jönköpings län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Nässjö så är HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Nässjö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Nässjö och i Jönköpings län. Redan 1985-10-01 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö och bolaget är har F-skattsedel HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö har haft det sedan 2007-11-29.

HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2008-01-31

716403-3750 är organisationsnummret för bolaget som finns i Nässjö.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö och det finns många bolag som är i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö så går det att nå dem via telefon på 036-305276 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fröjmark, Signe Birgitta -Johansson, Carl Edvard Lennart -Johansson, Sigvard Emanuel -Lagerkvist, Britta Viktoria

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Trasten i Nässjö är Blomqvist, Evert Verner Herbert som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Fröjmark, Signe Birgitta som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Carl Edvard Lennart som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sigvard Emanuel som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerkvist, Britta Viktoria som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Sverker, Ulf Boris som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotFilipsson, Rolf Ingemar som är född 1923 och har titeln Suppleant, Fäldt, Karl Åke som är född 1942 och har titeln Suppleant, .