Draka Kabel Sverige AB

Jönköpings län

Information

Draka Kabel Sverige AB hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Nässjö som är den kommunen där Draka Kabel Sverige AB finns. I Nässjö så finns det många olika Aktiebolag och i Jönköpings län så finns det ännu fler Aktiebolag. Draka Kabel Sverige AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Draka Kabel Sverige AB har haft sedan 1999-01-01. Draka Kabel Sverige AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Draka Kabel Sverige AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Vallg. 5, 571 41, Nässjö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0380-554000.

Nässjö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Draka Kabel Sverige AB Privat, ej börsnoterat.

Draka Kabel Sverige AB har idag 556556-2104 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Thomas Conny -Cedulf, Thomas Evert -Milesson, Per Mats Stefan -Petersson, Ken Karl-Åke Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Draka Kabel Sverige AB

Bolaget skall för egen eller annans räkning idka tillverkning och försäljning av elektroteknisk materiel med rätt för bolaget att bedriva rörelse jämväl genom andelar i andra företag ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

I Draka Kabel Sverige AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Milesson, Per Mats Stefan som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Thomas Conny som är född 1960 och har titeln VD, Cedulf, Thomas Evert som är född 1962 och har titeln Extern vice VD, Andersson, Thomas Conny som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Ken Karl-Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Sjölin, Tommy Åke Georg som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantTheander, Bo Gunnar Michael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Engst, Wilhelm som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Gustafsson, Thor Johnny som är född 1946 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantHellqvist, Mattias Åke Gustav som är född 1971 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantDeloitte AB som är född och har titeln RevisorStensjö, Lars Kristian som är född 1967 och har titeln Huvudansvarigrevisor.